Termeni și condiții

 

 1.       TERMENI

 

            Vânzător - http://www.lampaluialadin.ro

            Cumpărător – persoană fizică/ persoană juridică care își face un cont în site și efectuează o comandă.

            Client – persoană fizică/ persoană juridică care are acces la conținutul site-ului http://www.lampaluialadin.ro

            Utilizator – persoană fizică și juridică care se înregistrează pe site și finalizează procesul de creare a contului.

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii. Contul conține informații despre client/ cumpărător  și oferă acces la istoricul cumpărătorului în site.

Site – domeniul http://www.lampaluialadin.ro

Comandă – document electronic care intervine ca formă de comunicare între Cumpărător și Vânzător . Prin intermediul comenzii, cumpărătorul își exprimă intenția de a achiziționa bunuri și servicii de la vânzător.

Bunuri și servicii – Vase neti lucrate manual

Contract – face referire la contractul încheiat de la distanță între vânzător și cumpărător, fără a fi necesară prezența fizică simultană a celor doi.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Comentariu – observație cu scop critic sau nu asupra unui review.

Întrebare – formulă de adresare folosită de clienți/utilizatori/Cumpărători pentru a obține informații suplimentare cu privire la un produs sau o comandă

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Clientului/ Utilizatorului / Cumpărătorului care a adresat o întrebare pe site.

Newsletter – mijloc de informare periodică, exclusiv electronic, cu privire la bunurile comercializate și ofertele disponibile pe site.

Tranzacție – încasarea unei sume ce rezultă din vânzarea unui bun (vas neti)

Specificații – descrierea bunurilor comercializate

 

 1.        CONDIȚII

 

 •          Prin înregistrarea unei comenzi pe http://www.lampaluialadin.ro , cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care vânzătorul își derulează operațiunile comerciale
 •          După efectuarea unei comenzi, cumpărătorul va primi o notificare care are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii.
 •          Contractul este considerat încheiat între vânzător și cumpărător, în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul unui e-mail, a notificării de expediere a Comenzii.
 •          Documentul și informațiile puse la dispoziție de către vânzător pe site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către vânzător pentru bunurile achiziționate.
 •          Accesul în vederea efectuării unei comenzi, îi este permis oricărui client/cumpărător. Pentru motive justificate, http://www.lampaluialadin.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului/ cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi,  și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră ca în baza conduitei sau a activității clientului/cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel http://www.lampaluialadin.ro.
 •          Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau cu ajutorul meniului Contact  din site.
 •           http://www.lampaluialadin.ro poate publica pe site informații despre bunuri și/sau servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care http://www.lampaluialadin.ro are incheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
 •          Toate tarifele aferente bunurilor și/sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.
 •          Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.
 •          Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a  http://www.lampaluialadin.ro , acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.
 •          Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea, expunerea și includerea oricărui conținut în orice alt context decat cel original intenționat de http://www.lampaluialadin.ro , includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al http://www.lampaluialadin.ro asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al http://www.lampaluialadin.ro.
 •          Clientul/cumpărătorul poate copia, transfera și utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile documentului.
 •          Clientul/cumpărătorul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a bunului.
 •          Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.
 •          Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte ca vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea cumpărătorului.
 •          Vânzătorul poate anula comanda dacă datele furnizate de către cumpărător sunt incomplete.
 •          În cazul în care un bun comandat de către cumpărător, nu poate fi livrat de către vânzător, acesta din urmă va informa clientul/cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul cumpărătorului contravaloarea bunului, în termen de maxim 7 zile de la data la care vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a contractului.
 •          Informațiile de orice natură furnizate de către cumpărător/client, vânzătorului, vor rămâne în proprietatea vânzătorului.
 •          Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului.  http://www.lampaluialadin.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
 •          Newsletterul http://www.lampaluialadin.ro este transmis prin intermediul partenerilor specializați și agreați de http://www.lampaluialadin.ro. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.
 •          În momentul în care, clientul îți crează un cont pe site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de către client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea http://www.lampaluialadin.ro în acest sens.
 •          Prețurile bunurilor afișate în cadrul site-ului http://www.lampaluialadin.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
 •          Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate in fiecare comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
 •          Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura aferenta comenzii ce conține bunuri vândute de http://www.lampaluialadin.ro .
 •          Pentru o corecta comunicare a facturii aferente comenzii, cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul, datele din contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în cont.
 •          Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către http://www.lampaluialadin.ro în contul sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în contul său.
 •          Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în sistem de curierat door-to-door către cumpărător.
 •          Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
 •          Toate bunurile comercializate de către http://www.lampaluialadin.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.
 •          În cazul bunurilor vândute și livrate de http://netihandmade.com/ro/, certificatele de garanție sunt emise direct de producător/ vânzător.
 •          Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă
 •          Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricarei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea  acestora.
 •          Prin crearea și utilizarea contului, clientul/ cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării contului și este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său.
 •          Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebari si Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători în secțiunile aferente. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.
 •          Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu/Intrebare/Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

-          Să facă referiri doar la caracteristici și modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării comenzii;

-          să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;

-          să se asigure de încadrarea corectă a conținutului introdus pe site ;

-          să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelatoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marca comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

-          să folosească aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit  produs sau serviciu de pe site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;

-          să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

-          să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către  vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebari/Răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară;

 •          Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii ce înscriu Review-uri la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:     

-          Fișierele încărcate  vor conține imagini sau videoclipuri  care se referă  la produsul sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;     

-          Fișierele încărcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți,  limbaj licențios  sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran,  a orientării sexuale sau politice;        

-          Fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială ca vânzătorul;

 

 •          În cazul în care  vânzătorul constată încălcarea Termenelor si Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri în secțiunile special destinate.
 •          Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată,  http://www.lampaluialadin.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.
 •          Scopul colectării datelor este: informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația contului lor, informarea  cumpărătorilor privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea  bunurilor oferite, activității comerciale, de promovare a  bunurilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul  Clientului/Cumpărătorului.
 •          Prin completarea datelor în formularul de creare de cont sau de comandă, cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a http://www.lampaluialadin.ro și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către http://www.lampaluialadin.ro
 •          Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa noastra, vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.
 •          De asemenea, http://www.lampaluialadin.ro  poate furniza datele cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află in relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a  Bunurilor ți Serviciilor noastre.
 •          Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.